Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!
 
Oznamy » Uzavreté železničné priecestie v Čani

Spoločnosť Eurobus a.s. Vám oznamuje, že v dňoch od 5.11.2018 do 9.11.2018 bude uzavreté železničné priecestie v Čani a to nasledovne:
- 5.11.2018 až 6.11.2018 (pondelok a utorok) - uzávierka od 8,00 h do 17,00 h
- 7.11.2018 (streda) - uzávierka od 8,00 h do 24,00 h
- 8.11.2018 (štvrtok) - uzávierka od 0,00 h do 24,00 h
- 9.11.2018 (piatok) - uzávierka od 0,00 h do 20,00 h

Oznamy » Stavebný úrad - dovolenka

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 29.10.2018 do 6.11.2018 bude z dôvodu čerpania dovolenky stavebný úrad zatvorený.

Oznamy » IBV Bodolovská - vodovod (ozm. o začatí konania)

Na základe žiadosti Obce Haniska, zastúpenej starostom, podanej na Okresný úrad Košice - okolie,
odbor starostlivosti o ŽP dňa 18.10.2018 bolo začaté vodoprávne konanie
vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby ,,IBV Bodolovská - vodovod,,.
Okresný úrad Košice - okolie ako príslušný orgán štátnej správy oznamuje začatie vodoprávneho konania a súčasne
nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň
26.11.2018 (pondelok) o 9.30 hod.
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade.
Celé znenie verejnej vyhlášky je zverejnené v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.

Oznamy » Urobme niečo pre seba a svojho psa - pozvánka

Milí spoluobčania,
v sobotu 27.10.2018 od 14.00 hod.
Vás pozývame na nové venčovisko pri Starej Čaňanskej na krátku besedu o tom, čo by mal vedieť každý majiteľ psa.
Táto beseda bude spojená s praktickými ukážkami výcviku základnej poslušnosti psov. Ak prídete spolu so svojím psom, môžete ho niečomu aj naučiť.
Vstup na toto podujatie je zdarma.
V prípade, že bude zo strany majiteľov psov prejavený dostatočný záujem, obec zabezpečí konanie celého Kurzu základnej poslušnosti psov v blízkej budúcnosti.

V prípade daždivého počasia sa akcia uskutoční v náhradnom termíne, ktorý Vám vopred oznámime.

Oznamy » Haniska-zariadenie na úpravu odpadov - ozn. o začatí konania

Navrhovateľ, SIBIN s.r.o., Seňa 451 doručil dňa 10.10.2018 na Ministerstvo životného prostredia SR zámer navrhovanej činnosti ,,Haniska - zariadenie na úpravu odpadov,,.
MŽP SR upovedomuje, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Zámer je zverejnený na webovom sídle MŽP na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/haniska-zariadenie-na-upravu-odpadov-1.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia zámeru (od 22.10.2018).
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

« Predchádzajúca[1] 2 3 ... 80 Nasledujúca »
SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.05 sekúnd -