Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa!Oznamy : IBV Bodolovská - vodovod (ozm. o začatí konania)

IBV Bodolovská - vodovod (ozm. o začatí konania)

Na základe žiadosti Obce Haniska, zastúpenej starostom, podanej na Okresný úrad Košice - okolie,
odbor starostlivosti o ŽP dňa 18.10.2018 bolo začaté vodoprávne konanie
vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby ,,IBV Bodolovská - vodovod,,.
Okresný úrad Košice - okolie ako príslušný orgán štátnej správy oznamuje začatie vodoprávneho konania a súčasne
nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň
26.11.2018 (pondelok) o 9.30 hod.
so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade.
Celé znenie verejnej vyhlášky je zverejnené v sekcii samospráva - dokumenty - verejné vyhlášky.Príbuzné témy
#Viac z: Oznamy
#Článok od sekretariat
Výstup na tlačiareň   Poslať článok priateľovi
 
- Stránka vygenerovaná za 0.06 sekúnd -