Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa! 
Oznamy » Haniska-zariadenie na úpravu odpadov - ozn. o začatí konania

Navrhovateľ, SIBIN s.r.o., Seňa 451 doručil dňa 10.10.2018 na Ministerstvo životného prostredia SR zámer navrhovanej činnosti ,,Haniska - zariadenie na úpravu odpadov,,.
MŽP SR upovedomuje, že dňom doručenia zámeru navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie.
Zámer je zverejnený na webovom sídle MŽP na adrese:
http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/haniska-zariadenie-na-upravu-odpadov-1.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia zámeru (od 22.10.2018).
Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Haniska » Október - mesiac úcty k starším - pozvánka

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme pre Vás všetkých pripravili
tradičné posedenie s kultúrnym programom, ktoré sa bude konať
v nedeľu 28. októbra 2018 o 15.30 hod.

Na toto posedenie zvlášť srdečne pozývame
jubilantov našej obce, ktorí v roku 2018
oslavujú 70, 75, 80, 85 alebo 90 a viac rokov.
Taktiež pozývame tie manželské páry,
ktoré v tomto roku oslavujú svoju zlatú svadbu.

Pri tejto príležitosti prosíme jubilantov,
aby sa v prípade záujmu o účasť na tejto akcii nahlásili na Obecnom úrade.

Haniska » OZNAM

V dňoch 29.10.2018 a 2.11.2018 bude
Obecný úrad Haniska
z dôvodu čerpania dovolenky
ZATVORENÝ

Oznamy » Vodomerné šachty - zabezpečenie proti mrazom

Vážení občania.
Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, žiadame Vás, aby ste si dôkladne zabezpečili pred mrazom svoje vodomerné šachty, tak, aby nedochádzalo k zamŕzaniu potrubí a vodomerov.

Oznamy » Faktúry za vodu, daň z nehnuteľnosti

Vážení občania, pripomíname Vám, že na Obecnom úrade sú pripravené faktúry za odber pitnej vody a rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti Vyzdvihnúť a zaplatiť ich môžete počas stránkových hodín do piatka 19. októbra 2018.

SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.06 sekúnd -